SRC Belgesi Nedir?

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgelere SRC Belgesi denir. SRC belgesinin açılımı sürücü kelimesinin kısaltılmış halidir.

5 Çeşit SRC Belgesi vardır.

Bunlar;

 • Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar için SRC1 Belgesi
 • Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklar için SRC2 Belgesi
 • Uluslararası yük, eşya taşımacılığı yapacaklar için SRC3 Belgesi
 • Yurtiçi yük, eşya taşımacılığı yapacaklar için SRC4 Belgesi
 • Tehlikeli madde taşımacılığı yapacaklar için SRC5 Belgesi

şeklindedir.

SRC belgesi almak için iki farklı yol vardır. Birincisi SRC Belgesini sınavdan muaf olup alabiliyosunuz. SRC SINAV Muafiyeti için 25.02.2003 tarihinden önce ehliyet belgesine sahip olanlar  SRC belgelerisini sınavsız alabilirler. İkinci seçenek  ise 25.02.2003 tarihinden sonra ehliyet belgesi alanlar  SRC eğitimi aldıktan sonra SRC sınavlarına tabi tutulur ve başarılı olmaları halinde SRC belgesi alabilirler.

SRC sınavlarında toplamda 40 soru bulunmaktadır. Başarılı olabilmeniz için 70 puan almanız gerekmektedir.

SRC Belgesi Alacak Şoförlerde Aranacak Şartlar;

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

 • Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
 • İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
 • Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
 • 63 yaşından gün almamış olmaları,
 • Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
 • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
 • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,

şarttır.

(2) D3 veya K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz.