ÜDY Gerekli Evraklar

ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3 ve ÜDY4 Belgesi Muafiyet İçin Gerekli Evraklar;

  • Faaliyet alanına göre(uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,
  • Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
  • Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
  • T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • 4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,
  • Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3 ve ÜDY4 Belgesi Eğitim İçin Gerekli Evraklar;

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Diploma Fotokopisi (En az lise mezunu şartı aranır)
  • 3 adet fotoğraf